SEMMI

Д.Р. 30 NOV 2013

Отец: NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE INVINCIBLE KING
Мать: HEFERTITI